Korven tila vuodesta 1561

Korven tila on toiminut Kortesjärven Purmojärvellä useiden sukupolvien ajan. Maidontuotantoa tilalla harjoitettiin vuoteen 2004 saakka, jolloin navetta remontoitiin vasikkakasvattamoksi. Vasikkakasvattamotoiminta tilalla aloitettiin vuonna 2000. 

Nykyisin Korven tila yhdessä Normosan Simmentalin kanssa työllistää oman tilan väen lisäksi muutaman työntekijän.